Армения е вътрешноконтинентална планинска страна. Релефът на Армения е предимно планински, силно разчленен от дълбоки долини. Равнинен релеф има само на югозапад, където е разположена Араратската равнина. В Армения има много реки и над 100 планински езера.

Армения е разположена в активен сеизмичен район. Куполообразният масив на угасналия вулкан Арарат, в Арменските планини, е разположен близо до границата между Турция и Армения и в основата му диаметърът му е 40 км. През 1988 г. едно от най-разрушителните земетресения нанесе огромни щети на третия по големина град в страната – Гюмри.

Ереван е един от най-старите градове в света. Първата арменска държава е основана в 4-3 в.пр.Хр. и достигнала своя разцвет при цар Тигран II Велики (1 в.пр.Хр.). През 3-4 в. Страната е разделена между Персия и Византия. Армения първа в света приема християнството през 301 г. През 17 в. е покорена от османците. За да оцелеят много арменци напускат родните си места, затова по света има много арменски общности.

През 1918 г. получава независимост. От 1920 г. е в състава на Съветския съюз и е една от най-развитите и богати съветски републики.

След отделянето на Армения от СССР през 1991 г. силно се изостря въоръженият конфликт с Азърбайджан, свързан със спора за Нагорни Карабах, където живеят голяма група арменско население.

Посолство на Република България, Ереван, Армения 16 Sofia str., Nor Aresh Тел.: 00374 10 458 233 Факс: 00374 10 454 602 E-mail: bulembassy@arminco.com