Гана е държава, която възниква след сливането на британската колония Златен бряг и британската част на Тоголанд. 1957 година е съдбоносна за Гана, тъй като тогава тя се ражда като първата страна в колониална черна Африка, която получава независимост от Великобритания. Основател и първи президент на съвременната Ганайска държава става борецът за колониално освобождение Кваме Нкрума. Поради тази причина от тази година 6-ти март е обявен за национален празник или Ден на независимостта.
22.09.2019