Осми март е Международен ден на жената, с който се празнуват постиженията на жените в политическата, икономическата и социалната сфера, отбелязва се миналото, настоящето и бъдещето на жените по света. Идеята да се определи международен ден на жената се появява в началото на XII век, която се пораждат протести за подобряване условията на труд. Избраната дата е 8 март, тъй като на тази дата през 1857 г. се е състояла първата масова проява на жени работнички в Ню Йорк, протестиращи против лошите условия на труд и ниските заплати. Две години по-късно тези жени създават своя първи работнически синдикат. Така датата 8 март се превръща в ден, в който жените забравят национални граници, етнически, езикови, културни, икономически и политически различия и се обединят, за да припомнят традицията, която представлява най-малко девет десетилетия борбата за равенство, справедливост, мир и развитие.
22.09.2019