27 март е определен за международен ден на театъра през 1961 г. по време на IХ конгрес на Международния театрален институт (International Theatre Institute, ITI) във Виена, Австрия. От този момент ежегодно 27 март се празнува като международен ден на театъра от центровете на ITI и от международното театрално общество. Ежегодно отново по решение на Международния институт за театър по случай на Международния ден на театъра към световната театрална общност отправят послания известни дейци на световната култура. Първият автор на подобно послание е френският писател, художник и кинорежисьор Жан Кокто.
22.09.2019