Гръцката война за независимост , наричана още Гръцка революция, е борба на гръцкия народ за извоюване независимост от Османската империя. Войната започва през 1821 г. и приключва през 1832 г. В изхода на войната гърците спечелват своята независимост и избират 25 март за деня, в който да празнуват своя Ден на независимостта. Придобиването на независимост от гърците не би било възможно без подкрепата от великите сили, взели участие в конфликта - Руска империя, Кралство Франция и Кралство Великобритания.
22.09.2019