На 26 октомври Австрия отбелязва своя национален празник, тъй като на тази дата през 1955 г. парламентът е приел декларация за неутралитет, която заляга в конституцията. На тази дата се отбелязва националният празник на страната, тъй като се счита, че това е денят, в който и последните чужди войски са напуснали страната и това е първият ден, в който Австрия е отново независима и суверенна държава.
22.09.2019