От 1 юли всички пътуващи за Гърция, са длъжни да попълнят формуляр (Passenger Locator Form - PLF), най-малко 48 часа преди да влязат в страната. Във формуляра освен стандартните лични данни, трябва да се попълни датата за пътуване, превозното средство – влак, автомобил, самолет, кораб. Трябва да се отбележи също през кой граничен пункт или летище се влиза и адресът за престой в Гърция. При правилно попълване на формуляра се генерира и получава QR код, който трябва да се покаже на граничните власти.

В зависимост на QR кода, граничните служители на Гърция ще насочат пътниците към зоната на тестване за SARS-CoV-2. До излизане на резултата пътуващите трябва да се самоизолират на посоченият адрес във формуляра.

Формулярът може да се попълни от тук.

29.06.2020