Музеят на Македония е един от най-старите музеи в страната, чиито колекции са събирани още от началото на 20-ти век. Разположен в Старата градска чаршия, под Скопското кале, Музеят на Македония се простира на повече от 10 000 кв. м., от които близо 6 000 кв. м. представляват изложбена площ. Тук се съхранява културно-историческото наследство на страната от праисторията до днешни дни.

Музеят на Македония е от комплексен тип и обединява по-рано самостоятелните Археологически, Етноложки и Исторически музеи, а от 1991 г. е сформиран и обособен и Културен отдел.

Археологическата сбирка предлага пътешествие през периодите от Неолита до Средновековието, излагайки предмети от главните археологически находища, градски центрове и некрополи.

Историческият отдел представя в хронологичен ред богатата духовна, културна и политическа история от Османския период до Втората световна война. Забележителна е и Галерията на икони, в която са изложени най-ценните икони, иконостаси и фрескоживопис от Поствизантийския период и Възраждането. В Етноложкия отдел са могат да се видят тематично обособени колекции от предмети, представящи народната архитектура, бита и обичаите, носиите, накитите и музикалните интрументи.

В рамките на Музея на Македония е разположена и сградата на Куршумли-ан, културен паметник от средата на XVI век, в който са представени каменни паметници – Лапидариум. Наред с постоянните музейни изложби, тук често се организират различни музикални, театрални и изложбен събития, част от културния живот на Скопие.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Музей на Македония - Скопие