Акведуктът (от латински - aqua, "вода", и duco, "водя", буквално "водопровод"), намиращ се на около 2 км северозападно от Скопие, е важен културен и исторически паметник, свидетелстващ за наличието на градски начин на живот през древността. Той е изграден от камъни и тухли с 55 внушителни арки, подкрепяни от масивни колони. Съществуват различни мнения в науката относно изграждането на акведукта. Според някои учени последният е римска постройка, докато други споделят мнението, че акведуктът е византийско дело.

Последните научни изследвания свързват изграждането му с името на Иса Бей, което означава, че водопроводът е бил изграден по времето на Османското владичество, и по-конкретно през XVI-ти век. Акведуктът е бил използван за снабдяване с вода на турските бани Чифте Хамам и Даут Паша Хамам от черногорските планински извори. В рамките на Бивша Югославия акведуктите са били само три – един в Македония и два в Черна гора.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Акведукт - Скопие