Днешната църква „Свети Климент и Пантелеймон” е завършена и осветена на 11 август 2002 г. Разположена е в богатата на археологически находки местност Плаошник, в старата част на Охрид. Църквата е посветена на Св. Климент Охридски, чиято инициатива е бил построеният през 893 г. на това място православен храм, върху останките на голяма петкорабна раннохристиянска базилика, и на Св. Пантелеймон, на когото е бил посветен първоначално този храм. След смъртта си през 916 г. Св. Климент е бил погребан именно тук.

След построяването си манастирът е бил многократно увреждан и възстановяван, докато през 15 век не е бил окончателно разрушен. По времето на Отоманската империя на мястото на манастира в Плаошник е била издигната известната Имарет джамия. Останки от Климентовата църква и гробницата на Св. Климент Охридски са открити през 1943 г., при археологически разкопки водени от проф. Димче Коцо. Фрагментите от намерените фрески се определят като част от три различни периоди на обновяване и разширяване на манастира.

При съвременната реконструкция на църквата от 2000 г. за образци за използвани църкви от Охрид и околността, които хронологически принадлежат на отделните периоди, в които старата църква „Свети Пантелеймон” е доизграждана.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Манастир Плаошник (църква „Свети Климент и Пантелеймон”)