През 1295 г. в старата част на Охрид, близо до Горна порта, е била издигната църквата „Света Богородица Перивлепта”, позната като „Свети Климент”. Това е една от най-старите и живописни църкви в Охрид.

Надпис над западния вход на църквата гласи, че неин ктитор е бил византийският етериарх Прогон Сгур, роднина на императора Андроник II Палеолог. Църквата е била посветена на Света Богородица. През 1365 година до северната страна, а в неизвестна година - и от южната страна на олтара са пристроени две малки църкви.

След разрушаването на църквата „Свети Пантелеймон” при османското завоевание мощите на Свети Климент Охридски са били пренесени в „Света Богородица Перивлепта”, при което храмът получава и паралелното име „Свети Климент”. През същия период катедралата „Света София” е превърната в джамия, а „Света Богородица Перивлепта” става съборен храм на Охридската архиепископия. В църквата са били пренесени голям брой църковни предмети, книги и икони. Тук се е помещавала и архиепископска библиотека с ръкописи на пергамент от 11-ти и 12-ти век. За съжаление, малка част от това богатство е запазена днес. До църквата са изградени манастирски конаци и патриаршески дворец, които изгарят през 1862 година.

В архитектурен план (вписан кръст с купол) църквата „Света Богородица Перивлепта” има забележителна прилика с Червената църква във Вургарели, Епир, и според някои изследователи двете църква са дело на едни и същи майстори. Фреските са дело на зографите Михаил и Евтихий. В центъра на купола е изобразен Христос Вседържител, а около него са ангелите.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Църква „Света Богородица Перивлепта (Свети Климент)”