Манастирът „Свети Наум” се намира в най-южната точка на брега на Охридското езеро, на около 30 км от града и на 1 км от границата с Албания.

Негов основател е Наум Охридски, който след прекратяване на учителската си дейност през 900 г. се оттегля в този манастир. След смъртта му на 23 декември 910 г. манастирската църква, тогава носеща името „Свети Архангел“, започва да бъде наричана с неговото име. В нея се съхраняват и мощите на Свети Наум.

Предполага се, че църквата е била разрушена още преди османското завоевание. По време на Османското владичество върху основите на стария храм е издигната и днешната църква „Свети Наум”. Тя е с форма на кръст вписан в квадрат, с купол носен от четири стълба. Гробницата на Свети Наум се намира в обособена част, в южната страна на църквата.

За съжаление не са запазени фрески от времето на Свети Наум. Според надписи, които могат да се видят във вътрешността на църквата, тя е зографисана през 1806 г. от Търпо, син на майстора Константин от Корча (Албания). Особено впечатляващи са сцените с чудесата на Свети Наум.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Манастир „Свети Наум” - Охрид