„Свети Никола Болнички” е православна църква в град Охрид, намираща се в непосредствена близост до Долна порта. Посветена е на Свети Никола, а допълнението Болнички идва от махалата, в която е разположена.

По своята форма „Свети Никола Болнички” е еднокорабна църква с полукръгъл свод. В западната част на църквата има впечатляваща камбанария, чиято форма е уникална за този край.

Във вътрешността на църквата е намерен надпис, според който „Свети Никола Болнички” е построена и изписана през 1313 г. Запазени са ценни фрески, между които впечатление правят композициите „Успение Богородично“, „Влизане в Ерусалим“ и „Преображение Христово“, както и портретите в цял ръст на Свети Климент Охридски, Свети Никола и Свети Пантелеймон.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Църква „Свети Никола Болнички”