Бариерните рифове на Белиз представляват 250-километрова ивица, която отделя прозрачните крайбрежни води от очарователното кралско синьо на океана. Това е най-големият бариерен риф в Западното полукълбо. Най-впечатляващото място тук е Синята дупка – голям почти идеален кръг, подобен на тъмносиня зеница. Във вътрешността дълбочината достига 145 м. Могат да се видят сталактитни образувания, ветрилообразни корали, бледоморави и пурпурни сюнгери и златисточервени коралови градини. Водните обитатели са също много разнообразни. Голяма част от рифовите масиви още не са изследвани. Най-хубаво време за посещение е от декември до март. През 1956 г. рифът на Белиз е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световното природно наследство.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Бариерните рифове на Белиз