Националният парк на дюните

Информация | Kарта
seen
2360
facebook

Националният парк на дюните в Андалусия е една от най-важните екологични системи в Европа. Със своите 500 кв.км. площ той е обявен за световно природно наследство. Като Национален парк на дюните е обявен през 1969 година, като блатата и влажните му площи при делтата на река Гуадалкивир са място за почивка на над 360 вида защитени прелетни и местни птици. Великолепните му земи са изпъстрени с над хиляда растителни вида, някой от тях ендемични, които приютяват едни от най-богатите популации животински видове.

В Националният парк на дюните могат да се видят различни екосистеми, в зависимост от това дали той е дюни, чиста вода или езера и пясъчна основа. Богата флора обуславя богатството на фауната, което превръща парка в дом на голям брой уникални видове, включително и екзотични такива. В Националният парк има три преобладаващи форми пейзаж - на блатата, сухата пустиня с неподвижни дюни и района в близост до бреговата линия с движещи се с дюни. Доняна например предимно равна, застлана от храсти и диви цветя, с 50 км подвижни пясъчни дюни по крайбрежието и пасища на крайречните брегове, осеяни с корков дъб. С подходящата си природа тя е предпочитана от много видове водни птици и местообитание за рядкосрещаният царски орел.

Националният парк на дюните е уникален и заради редките влечуги, които могат да бъдат видяни тук - средиземноморска дървесна жаба, иглист тритон, средиземноморска костенурка и чипоноса пепелянка. Списъкът на бозайниците пък е съставен от застрашеният иберийски рис, мангустата, дивият глиган и еленът и други. Сред удивителните обитатели на парка се различават още бикове и диви коне. През пролетта и есента тук пристигат огромни ята птици, мигриращи между Европа и Африка.

За удобство на посетителите са създадени два центъра. Единият от тях осигурява възможността да се наеме джип, с които да се обиколят чудните земи на Националния парк. Желаещите да се разходят с лодка по река Гуадалкивир и да наблюдават птиците е добре да се насочат към Фабрика де Йело. Още по-хубава е разходката из парка на кон. В Националният парк на дюните са помислили и за любителите на ходенето – за тях са пътеките, които тръгват от посетителския център при Пласио де Асеброн или главния център Ел Асебуче.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа
RSS