Ако има нещо, останало, като ценност от династията на Фатимидите в Египет, то това несъмнено е старата джамия Азхар, незаменимо наследство за ислямския свят. В историята на всеки народ или религия настъпват промени и моменти, които не могат да се върнат. Тогава за народа, за хората вярващи в дадена цел и кауза е необходим център. И несъмнено Азхар изиграва прекрасно ролята си.

Още със създаването си Азхар бил посещаван от различни по интереси хора. Джамията Азхар е считана за храм, за школа, била една своеобразна библиотека „носител на ислямската наука и знание”.

Джамията Ал-Азхар е джамия и едновременно с това университет в Египет. Строител на този център е Джаухар ал-Катиб ас-Саками. Една година след като завоюват Египет Фатимидите обявяват Кайро за своя столица през 881 г., а юни месец 972г. джамията Азхар отваря врати за свещенодействия и молитва.

Един от първите владетели Ал–Азис Низар превърнал джамията Азхар в научен институт и построил приют за бедни, побиращ 35 души. Много интересен факт от строителството на джамията Азхар е гравирането на птици върху стените и кубето, за да се предпази от гнезда на истински птици.

Следващите владетели, погрижили се за подобряването на джамията Азхар, са Ал-Хаким би Амр Аллах и Ал-Амар, като били добавени множество дърворезби, запазени и до днес в Музея на арабското наследство в град Кайро. Молитвената зала на джамията е реконструирана многократно и винаги е била духовното средище на Египет в течение на повече от хиляда години.

От името на джамията Азхар също лъха история. Едни считат, че то е заимствано от името на светицата Аз-Захра – дъщерята на Пророка Мохаммад. В Кайро има много стари джамии, но ако човек избере да посети само една, то тя със сигурност ще бъде Азхар.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Джамията Ал-Азхар - Кайро