Джамията на Султан Хасан в Кайро е построена през XIV век, като предназначението й било двустранно – тя трябвало едновременно да служи и като религиозен храм, и като училище.

В джамията на султан Хасан се изучава Корана, защото тя сама по себе си играе ролята на т.нар. медресе или ислямско училище. Сградата приютява и предлага безплатно жилище на 500 души, дошли да изучават свещените текстове. След повече от 700 години от нейното създаване джамията все още смайва своите посетители с невероятни архитектурни детайли, които и до днес са успели да се запазят в отлично състояние.

Джамията на султан Хасан се счита за един от най-големите паметници на ислямското изкуство. Колосални размери и смазващо величие ярко контрастират на лек и изчистен интериор. През 1356 г. се поставя началото на строителството на джамията на султан Хасан и то продължава до 1363 година по заповед на мамлукския султан Хасан. Стените на джамията на султан Хасан достигат до височина 36 метра, а най-високото й минаре се извисява на 68 метра.

Много историци са на мнение, че за строителството на мюсюлманския храм са използвани каменните блокове на пирамидите в Гиза. Като религиозно училище джамията на султан Хасан разполага с отделни площи за всички четири юридически клона на сунитския ислям.

Днес посетителите на джамията на Султан Хасан в Кайро влизат в храма през един висок портал, който е същинско произведение на изкуството. Входните врати са украсени с изящни мамлукски декорации, а след тях се преминава през един сравнително тъмен и нисък коридор, който води до кръстокуполния двор на открито.

Вътре в джамията на султан Хасан може да се видят красиви висящи полилей, бронзови врати, мраморни декорации и чешмата за ритуални измивания. Централният фонтан, покрит с купол, се използвал за ритуал за измиване преди молитва. Зад молитвената зала на джамията е разположен мавзолей, нарочен да бъде място за вечен покой на султан Хасан. Интересен е фактът, че тялото така и не е положено там, тъй като мистериозно изчезва след убийството на султана.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Джамията на султан Хасан