Има един период от историята на Египет, по време на който се отричат старите вярвания и все още не е навлязъл исляма. Тогава Египет е бил християнска държава. Една от древноизточните монофизитски църкви - Коптската православна църква, е основана в Александрия през 536-580 г. от египетските копти, като според древно предание основател е евангелист Марко.

Тази църква преминава през много перипетии, за да бъде приета и утвърдена. На Халкедонски Вселенски събор представителите на Коптската православна църква не приемат решенията му, при което тя е обявена за еретична, тъй като следва монофизитството. Това води след себе си подтисничеството над Коптската православна църква от страна на Византия, a по-късно, след арабското нашествие, преживява принудителна ислямизация, която води до значителен упадък. През XIX век коптския патриарх Кирил IV започва преговори за присъединяването на коптските християни към Православната църква, но e отровен, а неговите противници влизат в уния с Рим през 1898 г.

Около 400 общини, подчинени на 32 епархии, от които 28 са в Египет, 2 в Судан и по 1 в Кения и Израел, влизат в състава на Коптската православна църква. Храмовете на църквата на коптите са квадратни. Имат собствен църковен календар, като летоброенето започва от 284 г.

Църквата на коптите се възглавява от духовен водач, който се титулува Александрийски папа и патриарх, Негово светейшество Шенуда III.Богослужението в нея се води на арабски и коптски, като характерна особеност за Коптската църква е осмогласието и използването на литургийните последования на Василий Велики, Григорий Богослов и Кирил Александрийски, по което се родее с православната църква.

Църквата на коптите съхранила някои юдейски (раннохристиянски) обреди, като обрязването например. Друга характерна черта за коптите е, че кръщението при тях включва и татуировка във вид на кръст.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Църквите на коптите