Един заличен град с една велика история. Това е Мемфис – столица на Египет цели 4000 години. Днес той е отбелязан на географската карта само като мястото, където са останали оскъдните находки на единственият му експонат – грандиозната статуя на Рамзес II. Самият град днес лежи погребан под селото Мит Рахина.

Мемфис е имам важно значение още преди да бъде избран за столица на Египет. Първоначално е носел името Инебу-хедж, което в превод значи Белите стени. За първи път името Мемфис се среща из летописите едва през XXIII век пр.н.е. Там, по думите на Херодот, се казва, че градът е издигнат от цар Мин, който заповядал да бъде построен бент, за да се промени руслото на реката, течаща там, като на мястото на засипания стар завой на реката е построен града. Следват хилядолетия, през които Мемфис е културен, административен и търговски център, който привлича търговци и поклонници от всички краища на Африка и Азия. Едва след появата на град Александрия идва упадъкът на Мемфис.

През 641 г. руйните на древния Мемфис са използвани от войските на Арб ал-Ас за каменоломни и източници на материали за построяването на столицата Кайро.

И така, поел по пътя на разрухата, Мемфис от столица се превръща в блато, защото Нил безпощадно залива земите му. Земеделците и скотовъдците основават свои села на неговото място. Това е най-голямата пречка пред археологическите разкопки и затова днес от него е останал един експонат, който не позволява името му да бъде забравено. Статуята на Рамзес II е положена в специално построен павилион.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Мемфис