Алекасндрия би могла да се опише като мистичен лабиринт от подземни проходи и камери на катакомби. И именно в потвърждение на казаното е редно да се обърне внимание на това достоверно доказателство.

Ком Еш-Шукафа е арабския превод на древното Гръцко име Лофус Кирамайкос, означаващо "купчина от глинени късчета". Тези катакомби изплуват пред погледа на човек под формата на могила, оградена от средновисоки бетонни постройки. Подземните тунели на катакомбите се намират в гъсто населеният район Кармуз на изток от Александрия.

Според местно поверие, на 28 септември 1900 напълно случайно една магарешка каруца попаднала в една яма, което довело до откриването на катакомбите. В действителност обаче, местният александриец Саид Али Гибара копаел камъни, когато открил свода на подземен храм.

Катакомбите Ком Еш-Шукафа са използвани до IV век от новата ера. Най-вероятно тяхното предназначение е било да служат като частен храм на едно единствено богаташко семейство, а по-късно били преобразувани в обществено гробище.

Катакомбите Ком Еш-Шукафа включват в себе си постройка на земното ниво, която вероятно е служила за погребален параклис, дълбоко спираловидно стълбище и три подземни нива за погребални ритуали и погребение. Уникалността на тези катакомби се дължи на техния план и тяхната декорация, която е съчетала в себе си невероятен римейк от култури и традиции на египтяни, гърци и римляни.

Катакомбите Ком Еш-Шукафа са били място, където хората изглежда са имали талант да съчетават, вместо да унищожават култури. Интерес представлява факта, че независимо, че погребалните мотиви са чисто древноегипетски, то най-вероятно архитектите и художниците са били възпитани в гръко-римския стил.

Поради това тук откриваме украси отнасящи се до древно-египетски теми, но с такова удивително отличаване от обикновената практика, че ги превръща в напълно различни от каквото и да било друго на света.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Катакомбите Ком Еш-Шукафа