Карнак е село край Луксор, разположено в Горен Египет и известно със своите древно-египетски останки. Заклеймено е като най-голямото религиозно средище в Древен Египет, което се състои от многобройни паметници, разпределени в 3 групи сгради, всяка оградена от стена.

Строителството му започва около 1900 г. пр.Хр., още по времето на Средното египетско царство. Карнак е ядрото, където поетапно се оформя процъфтяващата в по-късен етап столица на Египет – Тива. Близо 1500 г. са необходими на древните египтяни, за да изградят целия комплекс. В древността Карнак е бил известен като Ипет-Исут, което в превод означавало „най-съвършеното от всички места”.

Карнак разполага с огромен комплекс, съставен от три части. Приблизително тридесет фараони са допринесли за построяването на сгради в състава на комплекса в Карнак, за да достигне до тези значителни мащаби и сложност на архитектурата, които не могат да се видят никъде другаде по света.

Безспорно най-магнетичната забележителност на този комплекс е Големият храм на Амон. Тук се намира и свещеното езеро, което е и главният център на поклонение към тиванската триада – Амон-Ра, Мут и Хонсу.

Зад входа, отличаващ се с монументален портал, се откриват големият двор, зад който се простира хипостилната зала. Преминава се към гранитното светилище, което играе роля на обиталище на бога. Именно там се провеждат церемониите, като в него се пази лодката, която служи за пренасяне на божеството по време на шествията. Храмът е свързан с кей на брега на канала, захранван с водите на р. Нил чрез алея, по дължината на която са разположени сфинксове с овнешки глави. Особено впечатляващи са сфинксовете на Рамзес II и голямата празнична зала на Тутмос III.

Има и няколко по-малки храмове и светилища, намиращи се извън ограждащите стени на четири основни части, както и няколко улици, свързващи храмовете на Мут, Амон-Ра и храма на Луксор.

До тази „резиденция на фараоните” можете спокойно да стигнете пеша, но е препоръчително да си вземете такси. В храмът в Карнак край Луксор всяка вечер се изнася популярното в цял свят шоу „Звук и светлина”, което не бива да се пропуска.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Карнак - Луксор