Северен Синай е мухафаза в Североизточен Египет, разположена в северната част на полуостров Синай. Граничи със Средиземно море на север, с Израел на изток и с областите Южен Синай на юг и Суец и Исмаилия на север. Северен Синай представлява огромно плато с няколко малки селища и блестящи дюни на крайбрежните солени блата.

Поемайки на изток по Средиземноморския бряг интересна спирка е Пелусий. Това е крепостен град с живописна история, който в миналото е играел ролята на пазител на египетската източна граница. Изворът на история пази разказ, който твърди, че именно по неговите земи Персийската армия на Камбиз превзема територията без битка, а само с котки пред себе си.

Отново тук Птолемей XIII пленява римския пълководец Помпей. Мюсюлманската епоха е онази част от времевата ос, която спада със западане на града, от който днес са останали само развалини. Археолози обследват земите на това селище в Северен Синай за археологически разкопки и са открили досега един римски амфитеатър.

Още на изток пътят минава през села на бедуини. Голяма част от брега на Северен Синай е окупирана от блатистата лагуна на Бардауилското езеро. То изпълнява ролята на голям рибарник, осигуряващ доходи на местните рибари. Много видове птици пък намират своя дом сред 220 кв.км. площ на протекторатът Зараник – само лагуни и блата.

Столица на Северен Синай е Ал-Ариш, разположен на 35 км след Бардауилското езеро. В миналото, когато е играел ролята на римски гарнизон, градът е бил известен като Ринокол – градът на изсечените носове. Това си прозвище той си спечелва заради участта на изгнаниците по неговите земи.

Когато израилтяните превземат Синай през 1967 г., той запада доста и поради тази причина Ал-Ариш разполага с малко исторически и туристически забележителности. Но пък за сметка това разполага със страхотен пазар всеки вторник, който зарежда града с неподправена атмосфера и феерия от цветове и звуци. За друга главна атракция се приема плажът, който е незастроен и спокоен.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Северен Синай