Езерото Байкал е най-дълбокото езеро в света – 1637 м. То е разположено в активен континентален разлом с надморска височина от 456 м. Самият разлом е на 8-9 км под повърхността и е покрит с дебел няколко километра утаечен пласт.

В езерото Байкал се намират 20% от незамръзващите сладководни запаси на планетата. Тук се вливат около 336 реки и потоци, докато езерото дава началото само на р. Ангара. Водите на езерото са кристално чисти и има обитатели, които не се срещат другаде по света. Такъв е нерпата – единствения вид сладководен тюлен.

През 1996 г. Байкал е обявен за паметник на световното природно наследство на ЮНЕСКО, заради значението му за изучаване на еволюцията и промените в климата, както и заради флората и фауната в него.

Най-добро време за посещение е лятото, най-близкият град е Листвянка. Пътува се до там със самолет или със Трансибирската жп линия до Иркутск.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Езерото Байкал