Пустинята Тар - Kарта, местоположение

На тази страница може да намерите пътна карта на Пустинята Тар. Сателитна карта на Пустинята Тар. Местоположение и полезна туристическа информация. GPS координати на забележителности от цял свят.
Информация | Kарта
GPS: 27º28'10.161"N; 70º37'18.046"E
seen
5270
facebook
google RSS