Тонле Сап е най-голямото сладководно езеро в Югоизточна Азия и Камбоджа. Това е един от най-големите рибарници в света, осигуряващ препитание за над 1 млн.души. Тук множество риби хвърлят хайвера си, а след това отрасналите малки мигрират в р.Меконг, от която годишно се добиват по 2 млн.тона риба.

Интересното за езерото Тонле Сап е, че по време на мусонните дъждове, то става пет пъти по-голямо, а дълбочината му достига 10 м. Като се има в предвид, че през останалото време дълбочината му е 1 м, а територията му 2700 кв.км. Езерото Тонле Сап и околностите осигуряват живот на множество живи организми – над 200 вида риба, 13 вида костенурки, крокодили, леопардови котки, макаци и ендемични водни змии. От застрашените от изчезване се срещат черноглавия ибис и сивоглавия морски орел-рибар. Езерото Тонле Сап е обявено от ЮНЕСКО за биосферен резерват. Най-добро време за посещение е от декември до април, а най-близкият град е Сием Реал, на 15 км.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Езерото Тонле Сап