Национален парк „Гунунг Мулу” е най-големият в Саравак, Малайзия и е известен с огромните си пещери от пясъчник. Паркът е разположен в тропични влажни гори и представлява девствена пустош. Пещерите, намиращи се тук са най-впечатляващата атракция. Сараваковата зала е най-голямата пещерна зала в света. Най-привлекателни са пещерите, наречени Еленовата, Дългата, Бистрата вода и Ветровитата.

От тях най-интересна е Еленовата с най-дългия пещерен коридор в света – 2 км, и с милиони шумни прилепи, висящи по таваните до мръкване, а след това на облаци излитащи навън. Учените са установили, че в нея биха могли да се поместят поне 5 катедрали с размерите на „Свети Петър” в Рим. В пропаднала част на пещерата се е развила висока гора и подземна река – това е т.н. „Райска градина”. Влизайки в пещерата и взирайки в стените към входа, се забелязва прочутия профил на Ейбрахам Линкълн.

Дългата пещера е по-тиха и малка, с красиви сталактити и сталагмити, висящи или стърчащи на разни места из пещерата като декоративни зъби.

До пещерите Бистрата вода и Ветровитата се върви по прекрасна пътека над скалите по течението на реката. Бушуващата река преминава през пещерата Бистрата вода, а огромните количества скален материал и тиня, изнасяни от входа свидетелстват за мощта и. Естественото езеро, което дава името на пещерата е с кристално чиста вода и е приятно за плуване в него след разходката в тропичната жега.

Ветровитата пещера притежава колони и сталактити, увиснали от тавана като втвърден восък.

В този район винаги вали, но проливните дъждове са от октомври до март. Най-близкият град е Мири, на 110 км.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Парк Гунунг Мулу