Европа >> Дания >> Рунически надписи в Йелинг

Рунически надписи в Йелинг

Информация | Kарта
seen
3725
facebook

Най-известните кралски рунически надписи са тези от Йелинг. Камъните, които са открити там, са и най-известните в Дания. Единият е посветен от датския крал Горм на съпругата му кралица Тира, а другият – от крал Харалд Блотанд “Синият зъб” на родителите му Горм и Тюра.

Тези впечатляващи монументи, известни като Руническите надписи в Йелинг, са огромни скално блокове, които се издигат сред надгробни камъни, по които са издълбани надписи и стилизирана украса. Руническите надписи в Йелинг се считат за паметник на езическата култура, както и за мост от езичеството към християнството.

Камъкът, поставен крал Горм е по-ранният от двата камъка, и в памет на неговата съпруга. Предполага се, че могилите са създадени от него, за да бъдат погребалните места за него и жена му Тира.

Вторият камък и поставен от техния син – Харалд Синия зъб, и е по-големият от двата. Той е поставен в чест на родителите му – Горм и Тюра, като надписът му гласи – „Крал Харалд заповяда да се постави камък в чест на Горм, неговия баща, и в памет на Тирве, неговата майка.

Този Харалд, който завоюва за себе си цяла Дания и Норвегия и направи датчаните християни”. Издигай този камък от Руническите надписи в Йелинг, Харалд почита своите родители, както и ознаменува победата си. Освен това по този камък той запечатва неговата заслуга при поставяне на основите на Дания като обединено кралство, както и акцентира върху приноса му за преминаването от традиционните скандинавски вярвания към християнството. Заради последното руническите надписи в Йелинг са паметник-свидетелство за края на езичеството.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа
RSS