Новгород не е просто руски град. Той е рилигиозна скъпоценност. Осеян е с църкви и манастири. В този ред на мисли една негова забележителност е типичен пример за религиозната рахитектура на някогашната руска столица – църквата „Света София”.

Просто е невъзможно човек да не се възхити на красотата на руската църква „Света София”. Тя е сред най-ранните каменни сгради в Русия. Голямата монолитна сграда на църквата „Света София” издва твърде малко. В архитектурата й са вплетени пуритански стени с равни и голи подпори, и са включени малки и тесни прозорци, за да пазят от щипещият студ. По външните стени на църквата „Света София” се открояват изпъкнали пиластрени ивици. Зидът е изграден от големи отделни блокове варовик, споени с розов хоросан от вар и натрошени тухли. На фона на този зид много добре изпъква необичайната форма на камбанарията и се изтъква строгата красота на екстериора.

За да се влезе в църквата „Света София” в руския град Новгород се минава през северните врати, независимо, че религиозният храм разполага и с главна порта, която обаче се отваря само при специални случаи. Тези северни врати пазят две необикновени бронзови врати, на които са изобразени майсторите, чието дело са те. Порталът на църквата „Света София” е прославен заради фреските, които се намират от вътрешната му стена. Все още съществуват иконостаси, като в тази църква се намира известната „Св.Богородица Знамение”.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Църквата Света София