Арката на Германикус е красива римска триумфална арка от I век, находяща се във френския град Сент. Този паметник е останал от времето на римската окупация и в себе си носи белезите на важността на града.

Счита се арката на Германикус е строена около 20 г.пр.н.е. и е посветена на трио водещи римляни – на римския император Тиберий, на родния му син Друз и на осиновения му син Германикус, получил прозвището си след редица военни кампании в Германия.

В сравнение с другите триумфални арки, тази на Германикус е с определено опростена конструкция, което може бисе дължи на факта, че предназначението й не е било възпоменателен паметник, а портал към моста.

За съжаление самият мост е разрушен през XIX век с цел да се направи място на по-голям и удобен за бързо развиващия се град. Това не омаловажава значимостта на арката на Германикус и тя е разглобена внимателно и преместена от другата страна на реката.

Днес арката на Германикус стои, за да разказва за силното римско влияние върху френската история.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Арката на Германикус