Приливните вълни в устието на Амазонка – са изключително природно явление. Устието на р. Амазонка е толкова широко – 330 км, че го наричат „речно море”. Дълбочината му е 90 м и затова е достатъчно за най-големите океански кораби. Една пета от притока на сладка вода в океана се дължи на Амазонка.

Тя фактически не притежава делта. Около устието и има цяла мрежа от полузалети пясъчни острова и плитчини. Тук може да се наблюдава изключителното сезонно явление на висока приливна океанска вълна навътре по течението на реката, наречена поророка.

Наблюдава се през Февруари и Март. Водата се носи като стена, висока до 4 м и навлиза към 13 км навътре по течението на Амазонка. Движещите се с 25 км/ч води предизвикват един необикновен звук, преминаващ в грохот. Това събитие е любимо за сърфистите, тъй като ако обикновената океанска вълна се издига само за 15 секунди, на поророка можете да се „повозите” цели 30 минути.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Устието на Амазонка