Стръмните склонове на Бандиагара са в район, който е обявен през 1989 г. от ЮНЕСКО за паметник на световното природно и културно наследство. Този природен феномен се намира в южната част на Мали. Величествените скали се спускат на разстояние от около 150 км с височина от 100 м в южния край до 500 метра в северния.

Количеството на валежите тук е голямо, през периода юни-септември, но водата изчезва в пукнатините на земната повърхност. Появява се отново под формата на извори в подножието на стръмните склонове. Това помага на племето догони, което живее тук, да отглежда селскостопански култури. Тук виреят широка гама растанеия, непознати в околните земи. Има и различни животни, като розовопръстеновите папагали, жълтоклюни щъркели, скални пойни птици и др. Интерес представляват скалните рисунки по скалите. Най-добро време за посещение е през ноември-декември.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Стръмните склонове на Бандиагара