Началото на Британският музей в Лондон (British Museum) е поставено от д-р Ханс Слоън, който подарява своята колекция на държавата през 1753 г. В днешната сграда е преместен през 1824 г., която е изцяло построена за музея. Днес Британският музей посреща повече от 6 млн. посетители на година. Музеят е разделен на следните отдели: Ранна история и Европа; Близък Изток; Египет и Судан; Гръцки и римски антики; Африка, Океания и Америка; Монети и медали; Гравюри и картини.

В Британският музей в Лондон се съхраняват повече от 6 млн. артефакти, от най-древната история до наши дни. Там се съхраняват и няколко уникални експоната: египетските мумии; Розетският камък, който спомага да се разчете египетската писменост; мраморите на Елгин.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Британски музей