Родоският колос е бронзова статуя на бога на слънцето Хелиос, издигната в пристанището на град Родос, на остров Родос в Егейско море през 292г. пр.Хр. Родоският колос е била най- високата статуя в древния света, построена в чест и за слава на Хелиос - бог на слънцето и светлината. Строежът на колоса продължило 12 години - от 304 до 292 г. пр.Хр. Издигаща се на височина от около 34 метра, тази статуя е призната за едно от седемте чудеса на света. Родоският колос е архитектурно творение на Харес от Линдос, който е участвал и преди в издигането на големи статуи. Той бил ученик на Лизип, който е записал в автобиографията си създаването на 22-метровата бронзова статуя на Зевс в Тарентум. Родоският колос породил своеобразна мода на гигантските статуи и на Родос през II век пр.н.е. имало вече около 100 колосални скулптури. Според мненията на специалисти Родоският колос бил толкова голям, колкото Статуята на свободата в Ню Йорк. Счита се нейният проектант - френският скулптор Огюст Бартолди бил вдъхновен за символа на САЩ именно от Родоският Колос. Предполага се, че Статуята на свободата надминава легендарната фигура на Хелиос с едва 11 метра.

Построяванате на Родоския колос става възможно благодарение на находчивостта на народът на Родос. Жителите решават да съберат пари за издигането на монумента в чест на бога на слънцето - Хелиос, като продадат счупени обсадни оръдия на много добра цена, за да може да се издигне наистина тържествена триумфална статуя за прослава на любимия им бог и покровител Хелиос, като по този начин му се отблагодарят за застъпничеството. Хелиос бил не просто почитано божество, но според легендите и създател на острова. Така със спечелените от продажбата на 300 таланта оръдия е построена гигантска статуя на Родоския патрон, бог Хелиос.

Харес отдал 12 години от живота си, за да сътвори 36-метровият грандиозен бронзов гигант, за издигането на който му били необходими 500 таланта бронз и 300 таланта желязо (равни съответно на 13 и 8 тона). Така пред очите на жителите на Родос се издигнал Родоския колос - висок и строен юноша -бог с лъчист венец на главата. Статуята се издигала на мраморен постамент, леко наклонен назад и напрегнато гледал надолу. Родоският колос бил построен на входа на пристанището и се виждал от близките острови. В основата си Родоския колос бил направен от глина, върху метално скеле, а отгоре статуята била покрита с бронзови листове.

Родоският колос е "живял" сравнително кратко - само 56 години. Статуята бива разрушена от земетресение. Както пише Страбон, "Статуята лежала на земята, свалена от земетресението и счупена в коленете". Отломките на Родоския колос останали на земята, както е описано от Страбон за над 800 години, но дори счупени, те били толкова впечатляващи, че много пътешественици отивали да ги видят. Дори и "на колене", Родоският колос удивлявал със своите размери. Птолемей III предложил да плати за реконструкцията на статуята, но Делфийския оракул накарал родосци да се страхуват, че ще обидят Хелиос и те отказали. Разрушеният Родоски колос не бил докоснат в продължение на почти 900 години, до момента в който през 654 г. пр. Христа арабите превземат Родос. Легендата разказва, че сирийският княз заповядал останките на Родоския колос да бъдат пренесени в Сирия, като за тяхното транспортиране били използвани 900 камили.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Родоски колос