Лешанският Буда е най-голямата статуя на Буда в света. Намира се на мястото, където се сливат реките Мин, Кингий, Даду и са се случвали все лоши инциденти. През 713 г. монах на име Хай Тонг решава да извае статуя на Буда, който да пази това прокълнато място от нещастия.Завършването на тази статуя отнема 90 години с прекъсвания поради липса на средства. Лешанският Буда е висок 71 м ,пръстите муса дълги 3 м, раменете му са широки 28 м-размера на баскетболно игрище.Ушите,дълги 7 м,са направени от дърво,покрито с кал и са прикачени към статуята по неизвестен начин. Първоначално има 13-етажна сграда, която да предпазва статуята от външни влияния,но тя е разрушена по време на войните. Лешанският Буда, заедно с планината Ъмей,са включени в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство през 1996 г.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Гигантският Буда от Лешан