Виена определено е град, наситен с исторически, архитектурни и археологически забележителности. Една от тях е открояващата се сграда на Австрийския парламент и е в списъка с задължителни за посещение обекти, когато сте във Виена.

Сградата на Австрийския парламент е издигната в периода между 1874 г. и 1883 г. и обхваща огромната площ от над 13500 кв.м. Дизайнът й трябвало да напомня за Гърция - люлката на демокрацията. Стилът, вкойто е построена сгрдата, е познат като историцизъм. Архитектът на тази впечатляваща сграда е барон Теофил фон Хансен. Той изключително много държал да постигне абсолютна хармония и съответствие на всички елементи. Освен за външният облик на сградата, баронът е оставил своя отпечатък и във вътрешната й декорация. Негов е подборът на всичко, като се започне от полилеите и се стигне до всички статуи, картини и мебелировката.

Една от кулминационните точки в обиколката на Австрийския парламент е популярната туристическа атракция – статуята и фонтана на Атина. В дясната си ръка Атина държи крилатата богиня на победата Ника, а под нея са разположени фигури, представляващи най-важните реки в Австрия - Дунав, Ин, Елба и Вълтава. Впечатляващи в централната сграда са 24-те мраморни стъпла в коринтски стил, както и 8-те статуи на гръцки и римски историци, подрени по рампата, водеща към входа, поставени там, за да напомнят на политиците за тяхната отговорност пред историята.

Днес сградата на Австрийския парламент се използва с друго предназначение. В нея се помещават седалищата на националния (националрат) и федералния съвет (бундесрат). Освен това сградата на Австрийския парламент днес се използва за място, където се изпълняват церемониите по встъпване в длъжност на Президент на Австрия, както и за изпълняване на речта по случай националния им ден – 26 октомври. Към всичко това добавяме и комитетни зали, библиотеки, кулоари, места за хранене и др.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Австрийския парламент