Язовир „Хувър“ е едно чудо, сътворено от човешките ръце. Този забележителен подвиг на инженерната мисъл от 20 век, е осъществен по време на Голямата депресия, което го прави още по-значим. Язовирът е разположен на границата между двата щата - Невада и Аризона, САЩ. Необходимостта от язовирна стена се наложило, защото река Колорадо заливала земите около своите брегове, като най-опустошителен бил разливът от 1905 г., когато се наводнява долината Импириъл. Обуздаването на реката се наложило още от необходимостта от водоснабдяване и електроснабдяване на щатите Аризона, Невада, Калифорния, Юта, Колорадо, Ню Мексико и Уайоминг. След като се постигнало споразумение между щатите, се пристъпило към проектиране на язовирната стена. Първоначалният замисъл бил да се направи една обикновена бетонна стена. Но архитектът Гордън Кауфман и художника Алън Тру проектирали това изящно и същевременно гигантско произведение на модернизма в стил арт деко.

Осъществяването на този грандиозен проект започва през 1930 г. Отначало е трябвало да се отклони реката от предложената площадка при Черния каньон. Това наложило взривяване и прокопаване на четири тунела в скалните стени с диаметър 17,1 м и дължина 4,9 км. Следващата стъпка била изчистването на отводненото дъно с помощта на 8 хил. работници. Изливането на бетона ставало в специални конструкции, тъй като той трябвало да се охлажда с напълнени с ледено-студена вода тръби, минаващи през бетона. Това се налагало заради топлинните химически реакции, протичащи по време на втвърдяването на бетона. Самата конструкция на стената има форма на подкова, пресичаща каньона. В горната част на язовирната стена има водни кули с часовници, показващи различното време в двата щата.

Зад бетонната стена, висока 221 м, е разположено езерото Мийд,чиято вода създава сили на натиск върху дъговидната стена, които противодействат и уравновесяват налягането. По тази система, създадената структура на стената е много здрава и устойчива. Езерото Мийд е най-големият изкуствен водоизточник в САЩ. Елууд Мийд, шеф на ведомството, отговарящо за водите на САЩ, е ръководител на строежа и езерото носи неговото име. А язовирът отначало се е наричал Боулдър Каньон Дам, а по-късно му е дадено името на 31-я американски президент Хърбърт Хувър, който е направил много за осъществяване на този проект. На стената на язовира има паметна плоча в негова чест.

На строежа на язовира са работили около 21 хил. души, денонощно. Това наложило създаване на селище, където да живеят строителите. Град Боулдър бил планиран от Гордън Кауфман. В него бил забранен алкохолът и хазартът.

Изграждането на тази огромна язовирна стена е отнело около 100 човешки живота. Не само мечтата на строителите била осъществена, но и ползата от язовира била налице. Водите на река Колорадо, и сега завъртат турбините на бента и огромните генератори произвеждат милиони ватове електроенергия, която захранва цяла Югозападна Америка.

Язовирната стена „Хувър“ е завършена през 1935 г., две години преди заплануваното. Откриването става на 30.09.1935 г. в присъствието на президента Франклин Д. Рузвелт, който казва:“Тази сутрин дойдох, видях и бях завладян...от този велик човешки подвиг.“ През 1985г. язовирът „Хувър“ е обявен за национална историческа забележителност.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Язовир Хувър