Тракийската куполна гробница се намира в Казанлък и е част от некропол, разположен близо до древната столица на Одриското царство - Севтополис. Тя е принадлежала на тракийския владетел Ройгос. Открита е съвсем случайно през 1944 г. от войници, копаещи окоп. Траките по българските земи са оставили дълбоки следи от своя цивилизован свят. Вярващи в задгробния живот, те оставяли ценни предмети дълбоко в земята, заедно с починалия, за да няма той потребност от нищо в новия си живот. Археологическите разкопки помагат да се запознаят бъдещите поколения с живота на този древен народ. Корпусът на гробницата се състои от гробна камера с камбановиден купол и коридор към нея. Цялата гробница е покрита с каменна обвивка, от която пред входа на дромоса се оформя правоъгълно преддверие с размери 2,6 м дължина и 1,8 м ширина.

Но известността си, Куполната гробница дължи на уникалните стенописи в коридора и куполното помещение, където е гробната камера. Живописната украса заема площ от 40 кв. м. Главната изобразена сцена е погребално угощение. В центъра на главния фриз на купола, са изобразени фигурите на мъж и жена, седнали край масичка с храна, а около тях има много мъже и жени, вероятно прислуга. Още много сцени от реалния живот и обичаи на траките са изобразени по стените и купола на гробницата. Художникът на тези прекрасни творения е Кодзимасис Хрестос. Той е използвал две техники: мокро фреско при декоративната фигуралната живопис и темпер при оцветяването на пода и стените. В рисуването, той е използвал енкаустична техника, представляваща „восъчна живопис“. За да се запазят изключително ценните стенописи, достъпът до оригиналната Казанлъшка гробница, е ограничен, а близо до нея е построена гробница-копие.

Тракийската куполна гробница е в списъка на ЮНЕСКО от 1979г.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Тракийска гробница в Казанлък