Рилският манастир е един от най-големите и най-красиви манастири в България. Освен това той е и най-големият духовен и книжовен център на България през Възраждането. Разположен на 1147 м надморска височина, той е част от Национален парк Рила.

Създаването на манастира е свързано с името на Иван Рилски - свят човек, покровител на българския народ. Той живял като отшелник, но помагал на болните и сакатите. Намерил убежище високо в планината в една скална ниша, при него започнали да идват хора, които искали да са негови последователи. Така около края на 10 век били поставени основите на Рилския манастир, чийто първи игумен станал Иван Рилски. След това манастирът на няколко пъти менил местоположението си и едва през 13-14 век, той бил построен на това място. Именно в този период манастирът е бил голям църковен и културен център. За това говори Рилската златна грамота от 1378г.от цар Иван Шишман, с която той награждава светата обител с 20 села заедно със землищата им. Днес тя се пази в Музея на манастира. Хрельовата кула е най-старата сграда в манастира, запазена до наши дни. Стефан Хрельо Драговола, феодален владетел в средното поречие на р. Струма, построил кулата, помонашил се и починал тук през 1342 г. На последния етаж на кулата се пазят най-старите манастирски стенописи. А гледката от върха й е смайваща.

За дълъг период от време манастирът бил запуснат. Едва през втората половина на 15 век, той бил възстановен. Много възрожденски просветители са работили тук, между които и Неофит Рилски-патриархът на българското православие. Също така Рилският манастир създал из цяла България метоси, където монаси се грижели за просвещението на българските деца. В манастира е запазена богатата библиотека, съхраняваща ценни книги и ръкописи. През 1469 г. тук са пренесени мощите на св. Иван Рилски.

През 1778 г., манастирът станал жертва на опустошителен пожар. Проектирането и възстановяването му било възложено на майстор Алекси, под ръководството на тогавашния игумен Йосиф Строителя. Сградата на манастира има три етажа, като килиите на монасите са на втория етаж. На първия етаж е трапезарията и кухнята с огромния котел и голямо огнище, необходими за готвене на голямата общност от монаси.

Църквата „Рождество Богородично“ е построена през 1834-1838 г. в центъра на манастирския комплекс.Изографисването на църквата е извършено от известните самоковски зографи Захари, брат му Димитър, племенникът им Станислав Доспевски и мн. др. Позлатеният дърворезбован иконостас на църквата е изумително красив. А зад третата колона се намира забележителната чудотворна икона на Св.Богородица Одигитрия или Пътеводителка, която има 32 преградки с мощи на светци.

В Музея на манастира могат да се видят десетки безценни реликви. Най-забележителният експонат на музея е изящното разпятие, изработено от парче дърво с височина 81 см и ширина 43 см. На него монахът Рафаил в продължение на 12 години с помощта на игла е резбовал 36 събития от живота на Исус Христос, 104 миниатюрни религиозни сцени и 650 отделни фигурки и стилизирани растения. Кръстът е с две лица и след като завършил изключителната си произведение, Рафаил ослепял. Но оставил за поколенията творба, на която се възхищават многото посетители на Рилския манастир.

През 1983г. Рилският манастир е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световното и културно наследство.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Рилският манастир