Катдералата в Губио е построена през ХІІ в. Тя има красива фасада с розови прозорци и евангелистки символи: орелът за Св.Йоан, лъвът за Св.Марко, ангелът за Св.Матей и волът за Св. Лука. Вътре в Катедралата на Губио интерес представлява дървеният Христос на олтара дело на Умбрийската школа.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Катедралата - Губио