Храмът на Хефест в Атина е най-добре запазеният древен гръцки храм. Той се намира на северозападната страна на агората в Атина. От 7 век до 1834 г. храмът на Хефест служи за гръцка правослвана църква. Интересно около бог Хефест е, че той е различен от останалите божества. Докато останалите се занимават с присъщите за боговете дейности, Хефест е в най-силна степен занаятчия, покровител на огъня и обработката на метала. Това, което излизало от неговите ръце, не било виждано нито на небето, нито на земята.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Храмът на Хефест - Атина