Аталовата колонада представлява затворена в дъното пътека, обградена от колони по двете успоредни страни. Прилича на хале, изградено от колони. Аталовата колонада е била характерен елемент от гръцката светска архитектура. Между 4 и 2 век пр. Хр. този тип сграда е била основен елемент от агората на всеки град. Функцията на Аталовата колонада е била да предпазва посетителите от силното слънце, дъжда и вятъра. Реконструираната Аталова колонада в Атина предпазва и днес туристите от лошите климатични условия.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Аталова колонада - Атина