Византийският и христиански музей в Атина се намира в района между Василисис Софиас Авеню и Василеос Константину Авеню. Византийският и христиански музей е основан през 1914 г. и се смята за един от най-значимите музеи, тъй като обемната му колекция документира развитието на изкуството от ранния християнски период до след византийските години (от 4 до 19 век).

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Византийски и християнски музей