Микена, също като Тиринт, с който са включени в листата за световно наследство на ЮНЕСКО, е може би най-великият град на Микенската цивилизация.

Древният град също присъства в Омировите епоси „Илиада” и „Одисея”, а неговите руини са основна туристическа атракция в Гърция. Микена се смята за дом на легендарните Атриди. Древният град Микена е разположен на върха на малък хълм на южните склонове на планината Евбея. Това място е обитавано от времето на Неолита (ок. 4000 г. пр. Хр.), но достига върха си през Късната Бронзова епоха (1350-1200 г. пр. Хр.), като една цивилизация, която се разпростира из целия гръцки свят, приема неговото име.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Микена