Периодът на турското господство и по-точно присъствието на Али Паша, който е бил човек на Отоман, оставят своята незаличима следа в Янина. В града има много сгради, напомнящи за тези времена, но най-харектерни са трите славни джамии, които са най-яркият спомен от турскто влияние в Янина.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Джамията на победата - Янина