Византийският музей в Солун е един от най-значимите в града. Той представя различни аспекти от живота през византиийския и следвизантийския периоди – изкуство, идеология, социална структура и религия, както и как историческите промени и политическата ситуация са се отразявали върху ежедневието на хората.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Византийски музей - Солун