Археологическият музей в Кавала е отворен през 1934 г. Той се смята за най-значимия археологически музей в Източна Македония, а богатите му колекции включват праисторически находки от този район.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Археологически музей - Кавала