На пътя от Йерапетра до Сития се намира минойският град Гурния - място с много археологически паметници, където са провеждани различни археологически разкопки.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Гурния - Крит