Фестос е бил един от значимите центрове на Минойската цивилизация, зародила се на остров Крит около 3000 - 1500 г. пр. Хр. Във Фестос, както и в Кносос, Малия и Закрос са открити дворци на тази цивилизация.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Фестос - Крит