Дворецът Топкапъ в Истанбул е разположен на върха Сераглио, където Босфорът се среща със Златния рог. Султан Мехмед ІІ построява оригиналния дворец през 50-те години на ХV в., малко след завладяването на Константинопол. През вековете следващите владетели добавят по нещо, докато постройката придобива четири двора и помещения за около 5000 души. Обширният дворец е бил резиденция на султаните и техните хареми до 1868 г. Първият вход или Императорската порта води до Двора на еничарите с размери на футболно игрище. Еничарите били взимани в ранна детска възраст от не мюсюлмански семейства, възпитавани като мюсюлмани и после образували султанския елитен корпус.

Портата за приветствие е построена през 1524 г. от Сюлейман Великолепни – единственият, на който е разрешено да минава през нея на кон. Щом се мине през тази порта, започва да се усеща величието на двореца. Вторият двор е изпълнен с поредица от павилиони използвани едновременно за решаване на държавни дела и за хранене на слугите. Тук са огромните кухни, в които сега е изложена една от най-добрите колекции от китайски порцелан в света.

Една от най-популярните секции на Топкапъ е Харемът, който е лабиринт от 400 зали, тераси, стаи, крила и апартаменти, групирани около султанските покои. Само 40 от тях са реставрирани. Малко от живеещите в него държанки успявали да се представят пред султана. Другите били използвани като компаньонки на знатните гости на султана.

От Харема се излиза в по-малкия Трети двор на двореца и Портата на блаженството. Някога достъпът до двора бил значително ограничен заради това, че той представлявал Съкровището – четири стаи, пълни със скъпоценни камъни, включително два необработени изумруда, всеки с тегло 2,9 кг, които някога са висели от тавана. Тук е изумрудената кама и 84 – каратовия диамант, който според легендата е намерен от бедняк и продаден за три дървени лъжици.

В Четвъртия двор има малки, елегантни летни къщи, джамии, фонтани и водни басейни, разпръснати между градините.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласували Дворецът Топкапъ - Истанбул