Войвода Джадеси е улица в Истанбул, носеща името на легендарния граф Дракула. Според легендата, той е войвода от Трансилвания и Влашко, който като дете е изпратен при османския султан като откуп. Въпреки, че накрая е освободен, израства с презрение към турците. Той изгонва турците от Влашко. Убит е близо до Букурещ през 1476 г., а главата му е изпратена в Константинопол, където Мехмед ІІ я излага побита на кол. Някои казват, че улицата е мястото на неговия гроб.

Гласувай:
Рейтинг 5 от 1 гласа Войвода Джадеси - Истанбул